חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הסתלקות בסדר המדרגה

הסתלקות בסדר המדרגה
דהיינו לאט לאט על סדרם של ד' בחי' חו"ב זו"ן, אשר הוא מאציל ביני וביני ד' מדרגות של ע"ס בד' קומות זה למטה מזה... עד שמתפרק כל הזווג דהכאה לגמרי מהנאצל