חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הסתלקות א'

הסתלקות א'
ה"ע הסתלקות האור העליון מפאת הזדככות המסך... ונוהג רק בהסתכלות ב' שנק' גוף ואינו נוהג בהסת"א שנק' ראש