חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הסתלקות א'

הסתלקות א'
הוא הסתלקות האורות להמאציל שנעשה בפעם הראשונה בהעולמות שהוא בפרצוף הכתר דא"ק.
חלק ה' דף שנ"ה אות ס'