חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הסתכלות

הסתכלות
חכמה מכונה אור העינים, והשגתה מכונה הסתכלות.