חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

המן מן התורה מנין

תוכן

המן מה"ת מנין? "המן-העץ אשר צויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת?" (בראשית ג' י"א).[חולין קל"ט ע"ב]. ויל"ה: מהו הקשר בין המן לעץ הדעת? אלא עץ הדעת הוא בחי' גדלות הקבלה שאינה בקדושה, וצריכים להכניסה לתוך הקדושה ע"י תיקונים. ובחי' המן הוא ג"כ גדלות הקבלה, כמ"ש שהמן אמר [אסתר ו' ו']: "למי יחפוץ המלך", מלכו של עולם, "לעשות יקר יותר ממני", שפירושו שהוא בחי' גדלות הקבלה. וזהו בחי' "ויגבה לבו בדרכי ה'" [דה"י ב' י"ז ו'].