חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

היכל התחתון

היכל התחתון
אפריון, הוא היכל התחתון, מלכות, שהיא כעין היכל העליון שהוא בינה.