חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

היכל הראשון

היכל הראשון
באור הראשון, דהיינו בהיכל הראשון, שה"ס או"א