חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

היכל הקדש

היכל הקדש אות זו נקראת היכל הקדש אל הנקודה שאמרנו, דהיינו הי' דהויה. שהכל הוא בסוד שאמרנו, באות ם' במרובע. שפירושו, שאין הארת החכמה מתגלה שם, והיא בסוד דלא אתיידע. אבל כאן לא נרשם אות ם' רק אות ה' משום שכאן מתחיל הגילוי בסוד ל' דצלם. ...