חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

היכל העליון

היכל העליון
שהיכל העליון של הקב"ה, שהוא מלכות, הוא תורה. והיינו תורה שבעל פה, שה"ס מלכות.