חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

היכל-שערי ההיכל

שערי ההיכל הנוקבא ה"ס היכל המלך. ובעת שישראל היו שומרי ברית. זכו להיות בהיכל המלך בפנים. כלומר שקבלו המוחין מפנימיות הנוקבא דז"א, אבל אחר שעזבו ברית. אז נתרחקו מהיכל המלך. וירדו לשערי ההיכל. הנק' שערי צדק. ולא נכנסו עוד בפנימיות ההיכל.