חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

היכלות של המלך

היכלות של המלך
היכלות של המלך, דהיינו ז' היכלות דמלכות דאצילות ששם מזדווג המלך שהוא ז"א.