חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

היכלות

היכלות
ועד"ז בעולם עשיה, כל בחינותיה הן היכלות, דהיינו מלכות בלבד בלי שיעור קומה.