חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

החיים והטוב

תוכן

עם ב' דרכים העולם מתנהג: א' באותה הנהגה הנראית ומתגלית לעינינו, בסוד 'ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וכו'' (דברים ל, טו), שהיא מציאות טוב ורע שכר ועונש. ויש במציאות דרך ב' בסוד 'כל פעל ה' למענהו' (משלי טז, ד), ושמה לא יש החשבון הנ"ל של טוב ורע שכר ועונש, אלא מציאות גלגל אחד שמתגלגל ובא אל השלימות בכל פרטיו, אחד מהם לא נעדר, במשך שיתא אלפי שני, ובכל יום ויום הוא מתקרב ובא אל השורש שממנו יצא. הא', סוד זו"ן. הב', סוד גילוי א"א על ז"א.