חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה ג'

תוכן

מוצש"ק וישלח תשל"גא) והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות (אבות פ"ב). וכמו כן כתוב והיה אם שמוע תשמעו וכו'. וי"ל הלא אמרו, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא עמ"נ לקבל פרס (אבות פ"א). אלא שכר הוא בחי' כסף, שכל מי שעובד הוא רק בשביל…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה