חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הויה פשוטה

הוי'ה פשוטה
פרצופי הכתר נרמזים ב"הויות פשוטות", ושאר ד' הפרצופים המלבישים עליו נרמזים ב"הויות מלאות".. (ועיין ח"ג בהסת"פ).
ח"ג פ' ט"ו אות ג'