חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הויה מלך עולם ועד

ה' מלך עולם ועד
ה' מלך, פירושו למטה בעולם התחתון מלכות. עולם פירושו באמצע, דהיינו בז"א ועד פירושו, למעלה בבינה ששם הויעוד, דהיינו היחוד והמוחין וההשלמה של כל המדרגות