חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

האלקות עשה את ההסתר

תוכן

יש לשאול בענין שכתוב, מלא כל הארץ כבודו [ישעיהו ו' ג'], וכמו כן כתוב בזהר הקדוש, שלית אתר פנוי מנך, מה פירושו, הלא היה צמצום, ששם אין האור מאיר. אם כן כבר יש מקום פנוי, כמו שכתוב שעל ידי הצמצום נעשה מקום פנוי. אלא שיש לפרש, שכל הצמצומים, מה שאנו מדברים, הם רק כלפי התחתונים. מה שאין כן לגבי הבורא אין שום מקום פנוי מניה, אלא מלא כל הארץ כבודו.
ומה בא זה ללמדינו?. שהאדם צריך לדעת, שבזמן הירידה, שהאדם חושב, ששם אין אלקות המחיה את העולם, הוא טועה. אלא שהוא צריך להאמין, שגם שם בתוך ההסתר, נמצא אלקות, כלומר שהאלקות עשה את ההסתר, בכדי שיהיה לו צורך לקבל גלוי. ואם האדם אינו מאמין בזה, הוא בורח מהמערכה.