חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ד

תוכן

לבאר ה"אגו" האנכי.

לבאר חירותו הנצחית בבואו על מטרתו, שאז נגמרת השלשלת שלו ונוטל שכר כנגד כולם וכולם מתחברים עמו, שזה סוד תחית המתים.
ואפשר דבר זה בכל דור, ונבחן שכבר השלימו את שלשלת שלהם ונעשו נצחים יחידים ממש, כי כל האבות נתעברו בהם, כי כלם דור אחד, וממנו והלאה מתחיל שלשלת מחדש.
ונתבאר שענין היחיד האמיתי הוא המגיע את כח הגוף שלו שהוא רצון לקבל שלו עם גילוי אלקותו, ואז נעשה יחיד האמיתי , ועד אז הוא באמת רק מכונה צבורית.
וכל ההבדל מהיחיד לרבים הוא שהיחיד משתלשל והולך לקבל צורת יחיד בסופו בהגיע למטרתו, ורק זהו לבדו ההבחן בין הצבור המתפשט בטבעות בשל זה אחר זה, ובין הצבור שבבת אחת.
ונבחן הצבור שבזה אחר זה בדומה לטבעות בשלשלת, שכל אחד הוא רק טבעת ולא יחידה שלימה, כי רק כל שלשלת ושלשלת נבחן ליחידה, אולם כל יחיד בכל דור יכול להשלים את שלשלת שלו לבחינת יחידה, דהיינו שמעשהו לנצחיות כאמור.