חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ד

תוכן

ד. אמנם, בכל זאת המושג הזה המתבטא בהמלה "חירות" מטושטש בשבילנו מאד, ואם נחדור לתוך תוכיותה של המלה ההיא, כמעט שלא ישאר ממנה כלום. כי בטרם שאתה מבקש את חרותו של היחיד, עליך להניח שכל יחיד כשהוא לעצמו, יש בו אותה היכולת שנקראת חרות, דהיינו, שיכול לפעול על פי בחירתו לרצונו החפשי.