חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

דיבור בשבת

דיבור בשבת ודבור זה, דהיינו בסוד היחוד דמחשבה קול ודבור, נקרא שבת, כי שבת ה"ס הנוקבא במוחין דגדלות, שהוא נוטריקון ש' ב"ת, ש רומזת על ג"ר, ב"ת היא הנוקבא, ובשביל שהשבת נקרא דבור, אסור לדבר בשבת דבורי חול. שהם פוגמים בזווג הגדול דקול ודבור.... משום דדבור…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה