חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

דוד - תהלים

דוד - תהלים בעשרה מיני שבח שיבח דוד להקב"ה, ואחד מהם הוא משכיל, אשר יורה על סוד החכמה. והוא מדרגה אחת מאלו עשרת המדרגות, דהיינו ניצוח, ניגון, משכיל, מכתם, מזמור, שיר, אשרי, תפילה, הודאה, והללויה, שבהם תיקן דוד ספר תהלים.