חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

דוד המלך אין לו חיים

תוכן

זהר (וישלח טז אות נד): ר"ש אמר שדוד המלך וכו' לא הי' לו חיים כלל, מלבד שאדה"ר נתן לו משלו ע' שנה. עוד פירוש האבות הניחו לו מחייהם כל אחד מהם, אברהם יעקב יוסף, יצחק לא הניח לו משום שהוא בא מצדו, היינו מצד שמאל. פירוש ששמאל נקרא חושך. וז"ש אברהם הוליד את יצחק.
ויש לשאול לפי"ז, מדוע היו חיים ליצחק, ולא אומרים שהיה צריך לקחת חיים מחשבון אברהם. וכמו אצל דוד שלקח חיים מחשבונם, ואצל יצחק להפך שנכלל מאברהם ויש לו יותר מאברהם.
ובדרך העבודה י"ל שבזמן שהאדם הולך בימין, יש לו חיים, מטעם ברוך מתדבק בברוך, משא"כ שמאל. לכן צריכים תמיד ללכת בימין ורק קצת בשמאל.