חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

דבורה

דבורה עד שבאה דבורה, ונדבה להם בזה, כלומר שהמשיכה וגילתה המוחין העליונים בשבילם. כמו שכתוב בפרוע פרעות בישראל וגו', ופרעות הוא גילוים, מלשון ופרע את ראש האשה והיינו התגלות המוחין שחזרה להם לישראל ע"י דבורה.