חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ג

תוכן

חירות הרצון

ג' דרכים מותנים בהתפתחות: כי מקצתו באה מכח הנושא עצמו, כי הירק לא יקבל צורת פרי וכו', וזהו ודאי כח מגביל פנימי המיוחד לנושא עצמו שנקרא 'המצע' שבו טמון כח הזה המיוחד. הב' הוא מבחינת מקורות תנועתו לקבל השינויים שהוא בדרך הכפיה של גורם ונמשך מפנימיותו (או מבחינת עבר). הג' הוא מה שמתפעל מן התנאים שהוא נתון בהם, דהיינו מהסביבה.
ובב' חלקים הראשונים, ודאי שאין חירות לרצון, אלא מכח אחר וזר הוא נדחף, ועל כן הפרי לא יתהפך למין אחר. אולם החלק הג', דהיינו מה שמתפעל ומותנה על ידי התנאים של הסביבה, משכנים ומספרים, כאן יש חירות לרצון.

הנה מכל האמור עד כה, עדיין לא מצאנו אמנם בחינת היחידות של האדם, כי מה לי שלשלת ארוכה של צבור מאיזה אלפים איש בזה אחר זה, ומה לי אם הצבור הזה נמצאים בדור אחד. סוף סוף נבחן לפי האמור כל אדם רק בדמות מכונה צבורית בלי שום רצון ודעת על בחינתו היחידה עצמו.