חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ג

תוכן

ג. והנה בהשקפה כללית יש לחשב את החרות לחוק טבעי, הפרוס על כל החיים, כמו שאנו רואים, עד שנמצאים שכמה מבעלי החיים מתים תחת ידינו כשאנו עושקים מהם את החופש. וזוהי עדות נאמנה, אשר ההשגחה אינה מסכמת לשעבודה של שום בריה. ולא לחנם לחמה האנושות במאות השנים האחרונות, עד שהשיגו חירות היחיד בשיעורין מסוימים.