חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ג

תוכן

ג. ב' סדרים: מעילא לתתא, ומתתא לעילא
והנה בכללה מתחלקת החכמה הזאת לב' סדרים המקבילים זה לזה ושוים זה לזה כמו ב' טפות מים, ואין הפרש ביניהם, רק שסדר הראשון נמשך מעילא לתתא עד לעולם הזה, וסדר שני מתחיל מעולם הזה והולך מתתא לעילא בדיוק על כל אותם הדרכים וההרכבות שנרשמו משורשם בעת הופעתם והתגלותם מעילא לתתא.
והנה סדר הא' מכונה בשפת הקבלה סדר השתלשלות העולמות והפרצופין והספירות לכל מקריהם אם קבועים אם בני חילוף, וסדר הב' מכונה בשם השגות, או מדרגות של נבואה ורוח הקודש, אשר אדם הזוכה לדבר, מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון על פי אותם החוקים שנרשמו בהם מעת התאצלותם מעילא לתתא. והוא, כי ענין זה של גילוי אלקותו ית', אינו ענין המופיע כולו בבת אחת כדרכי הגילוי שבדברים הגשמיים, אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים, אשר תלוי לפי זיכוכו של אותו המשיג, עד שיתגלו אליו כל המדרגות המרובות הערוכות מראש מבחינתם שמעילא לתתא. ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה בזה אחר זה וזה למעלה מזה, כדוגמת שלבי הסולם, מכונים משום זה בשם מדרגות.