חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ג

תוכן

הניגוד והסתירה בדבר ההשגחה
ג. הנה כל בר דעת המסתכל בהמציאות הערוכה לעינינו, הוא מוצא בה ב' הפכים מקצה אל הקצה. כי כשמסתכלים בסדרי הבריאה מבחינת מציאותה ועמידתה, הרי בולטת לעינינו הנהגה מאושרה עד להפליא בחכמה עמוקה וכשרון רב, הן להתהוות חלקי המציאות והן בהבטחת קיומו בדרך כללי.