חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ג

תוכן

ג. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן בהמצוה הזאת גופה, כי נצטוינו "ואהבת לרעך כמוך", אשר מלת "כמוך", אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם, זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צרכי כל איש ואיש לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות, כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלאות את צרכי עצמי, אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמו, ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא יתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה, כי על כן מזהירה לנו התורה (דברים יג , א) "לא תוסף ולא תגרע וכו'", לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק נמרץ.