חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ג

תוכן

א. האינו נחוץ
פירוש, שלא יצמיח למי שהוא שום תועלת על ידי התגלותם. וכמובן אשר אין בזה משום הפסד כל כך, כי רק ענין של נקיות הדעת יש כאן, דהיינו כדי להזהר מן אותם מיני מעשים המוגדרים בשם "מה בכך", דהיינו, מה בכך שעשיתי זה כיון שאין הפסד בדבר. ותדע, אשר ה"מה בכך" נחשב בעיני החכמים למשחית היותר נורא בין המשחיתים, שהרי כל מבלי עולם שנבראו ושעתידים להבראות אינם יותר רק סוג אנשים של "מה בכך", דהיינו שעוסקים בדברים שאין בהם צורך, ומעסיקים לזולתם בדברים שאין בהם צורך. ולפיכך לא היו מקבלים שום תלמיד בטרם ישיגו ממנו בטחון שיהיה משומר בעסקיו שלא לגלות מה שאינו נחוץ.