חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ג' שותפים

תוכן

ג' שותפים באדם: הקב"ה אביו ואמו (קידושין ל:). ימין נק' אבא שנותן הלובן. האדם צריך לתת אתערותא דלתתא, כי זהו הכלי, היינו החסרון, וזהו כיתרון האור מתוך החושך. ואמא נותנת האודם, היינו שמאל, היינו אור אדום, שרואים שלא יכולים ללכת בדרך הזה. וזה נק' שמאל דוחה, היינו שרואה שהוא נדחה מדרך להגיע לה', משא"כ ימין מקרבת שהוא מאמין שכן הוא יכול לילך, וכמה שיש לו אחיזה הוא שבע רצון ונותן תודה לה'.
וכשיש לו ימין ושמאל, והוא רואה את המרחק שבשניהם, אז הוא בא לידי מצב, שהוא רק בא לטהר, אולם אינו יכול, אז הקב"ה נותן את הנשמה. ואז הוא מגיע לדרגת אדם. בבחינת אתם קרויים אדם וכו'.