חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ג' דורות, ג' קוין

תוכן

מי שהוא ובנו ובן בנו בני תורה, שוב אין התורה פוסקת מהם לעולם, שנאמר לא ימושו מפיך וכו'. [ישעיהו נט כא]
ויש לשאול בפשטות, הלא אנחנו רואים שיש ג' דורות בני תורה ומכל מקום דור הרביעי כבר אינו בני תורה?
על דרך הרמז יש לפרש: ג' דורות, היינו ג' קוים, כי מי שזכה לקו האמצעי הוא בטוח שכבר התורה לא יפסוק ממנו, כי כל הפסקות שהיה לו, הוא כדי לבוא לקו האמצעי.