חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ג' דברים בעולם

תוכן

בזהר (תולדות אות ב') יש ג' דברים: עולם, תורה, אדם.
עולם הינו מלכות.
תורה, היינו מאור התורה שמחזירו את האדם למוטב.
אדם, שעד י"ג שנים מונח תחת הקלי', ולאחר י"ג שנה נכנס לקדושה. ובסגולת התורה יכול להפוך את הרל"ק לרלה"ש.