חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

גמר התיקון לגמרי

גמר התיקון לגמרי
גם בגמר התקון יהיו ב' זמנים להנוקבא, שמתחילה תתקן הנוק' עם ז"א בקומה שוה. ואח"כ בזה למטה מזה. וע"כ רבי יצחק מפרש את הכתוב והיה אור הלבנה וגו' על הזמן הא'. ורבי יהודה על זמן הב', שהוא גמר התקון לגמרי, שאז נאשר בלע המות לנצח. (אסמכתא שגמר התיקון זה תהליך)