חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

גלגל

גלגל
ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול נקרא גלגל.