חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

גיהנם

גיהנם
והמחלוקת של ב' הקוין ימין ושמאל... היתה ביום ב' דמעשה בראשית, שבו נברא הגיהנם מחמת המחלוקת של הקוין. שהיא אש שורפת, כמ"ש אש אוכלה הוא, והוא עתיד לשרות על ראש הרשעים.