חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

גוזל אביו ואמו

תוכן

הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה עליו נאמר גוזל אביו ואמו ואומר, אין פשע חבר הוא לאיש משחית (ברכות לה:). ובזהר (פקודי קפ"ב) מאן איש משחית דא ההוא איש דפגים לסיהרא וכו', משום דמתחבר בס"א דמנע ברכות מן העולם.
כי ענין ברכה ה"ס השפעה הנבחן לאור דחסדים. ואם אין התחתון עוסק במדת השפעה, אזי אינו נותן את היכולת שישפע מלמעלה כל טוב. נמצא שמונע ברכות מהעולם.
ואפשר לפרש שעולם נק' מלכות, היינו שמונע את השפע מהשכינה הק', היינו שע"י האמונה נמשך השפע.