חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

גוונים-לבן-חוור

לבן
ויש בה ג"כ בחינת חוור, דהיינו בכלי דכתר שלה, שאין שם אחיזה לחיצונים.