חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

גוונים-אדום

אדום
גוון סומק מורה שיש שם אחיזה לחיצונים ,ולקליפות לינק ממנה, וזהו בזמן המצב של הקטנות, שט"ס התחתונות שלה הן בבריאה