חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

גדול שבכולם אדם

תוכן

זוהר (תזריע מח ע"א [אות ק"ז]): האי אדם דיקירא מכלא וכו', הא כתיב, אדם כי יהיה בעור בשרו וכו'. אמר ליה, להאי בעי קב"ה לדכאה יתיר מכלא, דמאן דאיהו בדרגא עלאה דכלהו לא ליתיב הכי.