חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

גגונים-סומק

סומק
גוון סומק מורה שיש שם אחיזה לחיצונים ,ולקליפות לינק ממנה, וזהו בזמן המצב של הקטנות, שט"ס התחתונות שלה הן בבריאה