חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ב

תוכן

חרות הרצון

ב. אולם כדי להבין המושג הנעלה 'חירות ממלאך המות', צריכים מתחילה להבין מושג החרות במובנו הרגיל כפי שחיך האנושי טועם אותו.