חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ב

תוכן

ב. והנה מתחילה כמובן צריך אני להוכיח היטב את הנושא עצמו. כלומר, מי הוא המקבל את עבודתנו?
אולם מתוך שאינני מן אוהבי הפלוסופיא הצורתית, כי אני שונא לכל מיני מחקרים הנבנים על בסיס עיוני, וכידוע גם רוב בני דורי מסכימים עמי בדבר זה, כי מנוסים אנו יותר מדאי בבסיסים ממין הזה, שהמה יסודות רעועים ונע היסוד ממקומו נופל כל הבנין, לפיכך לא באתי כאן לדבר אף מלה אחת אלא רק מתוך בקורת התבונה הנסיונית. החל מן ההכרה הפשוטה שאין עליה חולק, הלוך והוכח בדרך אנליטי [-הפרדת הדבר לכל הבחינות שבו] עד שנבוא אל קביעת הנושא העליון. ומבחינת המבחן הזה נחזור ונבוא בדרך סינטתי [-האיחוד והקשר בין הדברים כמו ההקש והקל וחומר] איך עבדותו ית' מתאשרת ומתאמתת מתוך ההכרה הפשוטה מהבחינה המעשית.