חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ב

תוכן

ג' מינים בהסתר החכמה
והענין הוא, כי יש ג' חלקים בסודות התורה, אשר בכל חלק וחלק יש טעם מיוחד להסתר שבו, ונקראים בשמותם: א' האינו נחוץ, ב' האי אפשר, ג' 'סוד ה' ליראיו' (תהלים כה, יד). ואין לך פרט קטן בחכמה זו שאין נוהג בה ביאורים מג' חלקים אלו, ואבארם אחת לאחת.