חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ב) מהם אור וכלי

תוכן

ב) אור וכלי (ח"א פ"א או"פ ו'): 
הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור.