חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ב' משיחין

תוכן

יש בחי' משיח בן יוסף, ומשיח בן דוד. ושניהם צריכים להתאחד ואז יש בהם השלמות האמיתי.