חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ברכות התורה

תוכן

המעביר שינה מעינינו וכו', הם ס"ג ומ"ה, שסוד השינה נעברת מהם בהארת הע"ב כנ"ל.

ואחר כך אומרים יהי רצון, ומסיימים גומל חסדים טובים, וס"ז החסדים המגולים ששם נשרשים ישראל. וגומל עולה ג' הויות, בסוד הג' חסדים המגולים כידוע.

ואחר כך מתפללים להנצל מי"א ארורים, שסודם עשר קליפין והמקיף שלהם. וזהו יהי רצון שתצלנו היום ובכל יום וכו'.

ואחר כך מברכים על דברי תורה, להמשיך הכח של התורה. ומכוונים בברכה כנ"ל. ועוד: ר"ת על דברי תורה הוא דעת - להמשיך משם הכח.

ועוד: לשמה - לשם ה'. ומכונים יחוד1, והוא: שיסוד אבא יתגלה למעלה מן החזה אל לאה וימתק דיניה, ומכוונים ג"ר שלה: ה"י ה"א ה"ה - ל"א, ועם ה' -  ל"ו, כמנין לאה. ג' אמצעיות: ה' בג' ציורים - ד"י ד"ו וו"ו - מ"ב, ועם ה' - מ"ז; מ"ז ול"ו הוא פ"ג, שהוא מ"ו ול"ז - מילוי ע"ב ס"ג. ג' אחרונות: ה"י פעמים ה"י, ה"א פעמים ה"א, ה"ה פעמים

ה"ה - שס"א, ועם פ"ג הדי מד"ת, וסוד זה הד' אלפי"ן שמהם נעשה הכתר שלה. ומסיימים הברכה ואומרים ברכת כהנים.


1ראה שער המצות פ' ואתחנן.