חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ברית קודש - נח

ברית קודש - נח
נח למטה, היה ברית קדש כמו היסוד של מעלה, ..., ולפיכך נקרא איש האדמה, כי אדמה היא מלכות והיסוד הוא אישה של המלכות.