חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בריאת העולם בקיום

בריאת העולם בקיום
נבחן אז שכל אות ואות ממ"ב אתוון שהיתה להבינה, שהן ג"ר, יצאו עתה ממנה ונחקקו בהזו"ן, כי הזו"ן שקבלו אתוון אלה דבינה קבלו ג"כ אלו מ"ב האותיות, והוכשרה בהן המלכות שתוכל לקבל ג"ר. (עיין בראשית א' דף ז' ד"ה וכבר) שזה נחשב לבריאת העולם באופן שיוכל להתקיים.