חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ברח דודי בעבודה. גרסא ג'

תוכן

שמעתי תמוז תש"ד
יש לדעת, כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בדרך שרוצה להגיע לעשות הכל לשם שמים, הוא בא למצבים של עליות וירידות. ויש לפעמים שהאדם בא לידי ירידה כל כך גדולה, שיש לו מחשבות לברוח מתורה ומצוות, כלומר שבאות לו מחשבות שאין לו חפץ להיות ברשות הקדושה. אז האדם צריך להאמין, שהדבר הוא להיפך, היינו שהקדושה בורחת ממנו. והטעם הוא, כי בזמן שהאדם רוצה לפגום בקדושה, אז הקדושה מקדמת, ובורחת מקודם ממנו, ואם האדם מאמין בזה, והוא מתגבר בזמן הבריחה, אז מה-ברח נעשה בָּרֵךְ, כמו שנאמר [דברים ל"ג י"א]: "ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה".