חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ברוך אתה

תוכן

ברוך אתה בעיר ברוך אתה בשדה [דברים כח', ג']: ד"א, לא יאמר אדם: אילו נתן לי הקב"ה שדה, הייתי מוציא מעשרות מתוכה. עכשיו, שאין לי שדה, איני נותן כלום .
אמר הקב"ה: ראה מה כתבתי בתורתי: ברוך אתה בעיר, לאלו שיושבים בעיר, וברוך אתה בשדה, לאלו שיש להם שדות".